Privacyverklaring

Hostway Privacyverklaring

Hostway respecteert uw privacy en behandelt uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. Verwerking van uw gegevens gebeurt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Gebruik van uw gegevens

Hostway gebruikt uw gegevens uitsluitend voor de bedrijfsvoering met als doel het leveren van de producten en/of diensten. Zo hebben wij uw e-mailadres nodig om u op een snelle en eenvoudige manier te informeren over de status van uw bestellingen, facturering en overige belangrijke zaken.

Hostway verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Ontvangers van uw domeinnaamgegevens

Voor de registratie van domeinnamen worden uw persoonlijke gegevens doorgegeven aan de uitgevende instantie en aan eventuele registrars (tussenpartijen) welke Hostway als leverancier gebruikt. Deze partijen en Hostway kunnen voor gTLD domeinnamen* reservekopieën (back-ups) van uw domeinnaamgegevens maken en in bewaring stellen bij een derde partij.

*met gTLD worden domeinnamen van het type generic, generic-restricted of sponsored bedoeld, zoals aangegeven bij IANA.

Verplichte domeinnaamgegevens

Tenzij aangegeven als optioneel, zijn gegevens waar Hostway u om vraagt verplicht voor de levering van domeinnamen. In de domeinnaamvoorwaarden vindt u meer informatie over het privacybeleid van de registrerende instanties.

Aanpassen van uw gegevens

U past uw klantgegevens aan via Mijn Hostway. Eenmaal ingelogd gaat u naar Uw gegevens - Klantgegevens, waar u uw nieuwe gegevens invult. Vervolgens klikt u op Opslaan.

U past uw domeinnaamgegevens aan door contact met ons op te nemen via Mijn Hostway. Eenmaal ingelogd gaat u naar Support – Contact opnemen. Daarna kiest u onder Helpdesk uw contract. In het formulier zet u uw nieuwe, gewenste gegevens. Wij verwerken vervolgens uw nieuwe gegevens.

Indien de naam van de domeinnaamhouder wijzigt, is een overdracht nodig. Meer informatie daarover leest u via de volgende pagina: https://www.Hostway.nl/domeinnamen/domeinnaam-overdragen.

Aanpassen privacyverklaring

Hostway behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.
Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website.


Download de Privacyverklaring als PDF

Maximale performance zoals op een eigen server? Klik hier!